10
Tem

Sondaj ile Delik Açma

Su Kuyusu açma

Klasik keson (geniş) kuyular ve su sondaj kuyuları vasıtasıyla akiferlerden su alınabilmektedir. Bazı sondaj kuyularından hidrostatik basınç nedeniyle pompa olmadan su kendiliğinden fışkırmakta-çıkmaktadır. Bu tür kuyulara artezyen kuyular denmektedir.

Gürsu Sondaj modern sondaj makine ve kompresörleri ile su sondaj çalışmalarına devam etmektedir. Sondaj talepleriniz ve bilgi almak için firmamızla irtibat kurabilirsiniz.

Sondaj sahası firmamız mühendislerince incelenerek arazinin jeolojik-hidrojeolojik özellikleri belirlenmekte ve sahada su arama (rezistivite) etüdü yapılmaktadır. Etüt sonucu akifer özelliği olan tabakalar su alınabilecek kırık ve çatlaklar) derinlikleri tespit edilmektedir.

Sondaj öncesinde yapılacak su arama-hidrojelojik çalışmalar, sonucunda uygun sondaj noktası, sondaj derinliği belirlenmektedir. Çalışma alanı yakınında bulunan komşu kuyuların derinlikleri sondaj esnasında karşılaşılan problemler konusunda bilgi sahibi olunması yapılacak sondaj çalışması öncesinde önemlidir. Bütün bu ön çalışmalar neticesinde bir kuyu projesi oluşturulmalıdır.

Sondaj yapılacak alan en az 2 adet büyük kamyonun (Sondaj makinesi kamyonu ve komprosör kamyonu) gireceği ve personelin çalışabileceği genişlikte olmaktadır. Plansız kentleşme ve yapılaşma nedeniyle sondaj noktasına sondaj makine ve ekipmanlarının çekilebilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Saha darlığı olan yerlerde (bodrum vb.) firmamız portatif sondaj makineleri ile sondaj yapmaktadır.

Çalışma alanı zemini kaya ortam ise yüksek debi ve basınçlı (25 bar) komprosör ve çekiç vasıtasıyla delme işlemi yapılmaktadır.

Zeminin killi-kumlu çakıllı birimlerden oluşması halinde ise çamur sirkülasyonu vasıtasıyla sondaj işlemi yapılmaktadır.

Zeminin özelliklerine göre her iki yönteminde kullanılması gereken durumlar olabilmektedir. Havalı yöntem her ne kadar kompresör maliyeti ve yakıt gideri fazla olsa da sondaja ciddi manada hız kazandırmaktadır. Dolayısı ile sondaj firmaları işverenler tarafından tercih edilmektedir. İlave olarak havalı rotary su sondajı esnasında aşağıda olan su hava tazyiki ile yukarı çıkmakta ve kuyunun su verimi hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.Ancak yukarıda bahsedildiği gibi teknik olarak her zeminde havalı sondaj yapma imkanı yoktur. Çamur sirkülasyonlu rotary su sondajı esnasında ise kuyu tamamlanıp techiz edilip kompresör ile hava verilinceye kadar kuyunun su verimi hakkında elimizde ciddi tereddütler vardır.

Yıkılma dökülme vb. zemin problemlerinin olmadığı kuyularda kaya ortamda günde 200-250m.ye varan sondajlar yapılabilmektedir. Ancak adı üzerinde yapılan iş “İğne ile kuyu kazmaktır.” Sondajlarda genelde kuyular hep yıkılır dökülürler. Delme işlemi esnasında kuyularda özellikle üst kesimlerde yıkılmalar gözlenebilmektedir. Bu gibi durumlarda kuyuda muhafaza borusu kullanılması gerekmektedir. Muhafaza işleminde genel olarak 6″ ve 8″ metal muhafaza boruları kullanılmaktadır.

Özellikle çamur sirkülasyonlu su sondajında kuyudan gelen malzemeden belli aralıklarla numune alınarak jeolojik yapı ve su verebilecek tabakalar hakkında bilgi sahibi okunulması sondajın verimi açısından önemlidir. Kuyudan gelen numune ve su durumuna göre kuyu projesinde değişiklikler yapılabilmektedir. Kuyu işverenin onayı ile derinleştirilebilir, kısaltılabilir (aşırı su durumunda), kuyu yeri değiştirilebilir.

Muhafaza borusu indirilmesi ve delgi işlemini takiben kuyu techiz borusu ile techiz edilmektedir. Techiz borusunun bazı kesimleri kapalı (düz) bazı kesimleri ise filtreli dir. TSE li, DSİ şartnamelerine uygun plastik techiz boruları ülkemizde de üretilmekte ve sondaj işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. en çok kullanılan techiz borusu sırasıyla 140 mm., 175mm. ve 200 mm. dir.

Kuyunun techiz işlemini takiben kuyu çakıllanarak yüksek basınçlı kompresör ile temiz su gelinceye kadar inkişafı yapılır. Kuyu içerisinde bulunan gözeneklerdeki kil-silt gibi malzemelerden kuyu arındırılır. havalı delme ve inkişaf esnasında kuyudan gelen suyun miktarı ölçülerek kuyu verimi ve debisi, statik, dinamik seviyeler, pompanın yerleştirileceği kuyu derinliği hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.

Kuyu inşaat ve montaj işlemlerin tamamlanmasından sonra kuyu etrafına, 1x1x0,5 m. beton bir blok yapılmalıdır. Kuyumuz artık dalğıç pompa indirmeye ve su alınmaya müsaittir.

SONDAJ ESNASINDA ve SONRASINDA YAŞANABİLECEK PROBLEMLER

Çoğu insan hayatında hiç sondaj yaptırmamıştır. Dolayısı ile herkesin tecrübeli bir sondaj mühendisi gibi sondaj uzmanı olmasını, sondaja ait terimleri bilmesini, sondajın işleyişini bilmesini beklemek haksızlık olur. Bu nedenle sondaj firması tarafından işverene izah edilen sondajla ilgili detaylar ya anlaşılmamakta yada unutulmaktadır. “Söz uçar yazı kalır” atasözünü kendimize düstur edinerek mutlaka yazılı olarak sözleşme yapılmalı gerek işverenin gerekse sondaj firmasının mağduriyetleri önlenmelidir. Sondaj esnasında ve sonrasında yaşanabilecek problemler ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları:

Kuyu yeri: Kuyu yeri sizin arsanız içinde mi?

Birim fiyat: Birim fiyata neler dahil, boru, komprosör, muhafaza borusu, mobilizasyon, yol açılması vb.

Muhafaza Borusu: Sondaj da çok ihtilafa düşülen konulardan biridir. Genel olarak muhafaza borusu fiyata dahil değildir (sondaj öncesi kullanılıp kullanılmayacağı, ne kadar metre kullanılacağı belli kesin olarak belli olmadığı için). Sondaj sonrasında birim fiyata ilave olarak muhafaza borusu bedelinin konması karşısında işveren şaşırmaktadır. Sözleşmede muhafaza borusunun kimin tarafından karşılanacağı açık açık belirtilmeli ve sözlü olarak müşteriye izah edilmelidir.

Kuyudan Su çıkmaması: Kuyudan su çıkmaması durumunda ödemenin nasıl yapılacağı sözleşmede net olarak yazılmalıdır. Hiç bir sondajcı (insaniyet itibariyle) su çıkmayan bir kuyuda işverenden parasını alsa bile sevinemez.

Kuyuda Suyun Zamanla Kaybolması: Kuyudan suyun zamanla kaybolması durumunda garanti koşulları sözleşmede net olarak yazılmalıdır.

Dalgıç pompa arızları: Dalgıç pompa ve sondaj farklı firmalara yaptırılabilmektedir. Pompa arızalarında kim muhatap olacak.

Kuyu-techiz kaç metre: Sondaj bitmeden kuyu borulanmadan önce sondaj takımı kuyu içinde iken işveren veya temsilcisi nezaretinde takımlar çekilmelidir. Dışarıya çıkan takımlar sayılarak kuyunun derinliği tespit edilmelidir. Yine aynı şekilde kuyuya techiz-borulama yapılırken indirilen borular sayılmalıdır. Sondaj sonrası kuyu içerisine ip sarkıtarak vb. yöntemler kuyu derinliğini ölçmek için güvenli değildir.

Kuyunun hiç delinememesi: Kuyu teknik ve jeolojik nedenlerle belli bir metrajdan sonra ilerleyemeyebilir. Bu durumda ne yapılacağı sözleşmede belirtilmelidir.

KUYU BAKIMI VE KUYU TEMİZLİĞİ

Sondaj açma jeolojik yapıya bağlı olarak (kil-silt oranının yüksek oluşu vb.) temizlenmeye ihtiyaç duyarlar. Kuyu temizliğinde en çok kullanılan yöntem yüksek basınçlı ve debili kompresör vasıtasıyla kuyunun temizlenmesidir.

Temizlik öncesi kuyuda mevcut dalgıç pompa çıkarılır. Kuyuya pompasız olarak borular yeniden indirilir. Yukarıdan kademeli olarak kompresör ile hava verilir (ani olarak hava verilmemelidir, borular kuyu zarar görebilir). Kuyudan temiz su gelinceye kadar kuyuya hava verilmeye devam edilmelidir (kuyuda su var ise). Temizlik işlemi sonunda kuyu eski temizliğine ve debisine ulaşır. Ancak yeraltı su seviyesinin zaman içinde düşmesine bağlı olarak temizlik işleminden verim alınamadığı durumlarda olabilmektedir.

Alıntı